MÜDEK

Vizyon-Misyon

VİZYON

Evrensel boyutta bir eğitim ve araştırma merkezi olmak.

 MİSYON

Lisans düzeyindeki öğrencilerimize;

    • Elektrik ve elektronik alanlarında temel mühendislik bilgisinin verilmesi, bu bilginin geliştirilmesi ve kullanılması konusunda yetenek kazandırmak,
    • Etik sorumluluk taşımayı, yaratıcı düşünme gücüne sahip olmayı, teknolojinin gelişimine katkıda bulunmayı öğretmek,
    • Çevreye duyarlı olmayı ve ülkemizdeki yaşam kalitesini artırmak için sorumluluk almaktan kaçmama bilincini kazandırmak,
    • Küresel boyutta projeler üretebilecek ve yürütebilecek becerileri kazandırmak,
    • Özgüven sahibi ve saygın olma, etkin iletişim ve insanlarla entegre olabilecek ekip çalışma becerilerini kazandırmak.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin