Araştırma

Araştırma Projeleri

Bölüm Personelinin Görev Aldığı Bilimsel Projeler

 • BEÜ BAP,2017-75737790-03 , Prof. Dr. Zehra SARAÇ (Yürütücü),  “ Görüntü işleme ve yapay zekâya dayalı hibrit yöntemler ile güç kalitesin incelenmesi” ”,   2017-2018
 • TÜBİTAK, 116E303, Prof. Dr. Zehra SARAÇ (Yürütücü),“Holografik Ses Kaydı ve Geri Elde Edilmesi”, 2017-2018.
 • BAP, 2017-47912266-01, 2017-2018, Dr. Öğretim Üyesi Seda KARADENİZ KARTAL (Araştırmacı), “Bir İnsansız Sualtı Aracı ile Sualtı Gözlemi”,  Bütçe:35 500 TL, 2017-2018.
 • BEÜ-BAP, 2017-75737790-02, Yrd. Doç. Dr. İbrahim ALIŞKAN (Yürütücü), “Buck-Boost Dönüştürücü Destekli Yüksek Frekans Elektronik Balast Tasarımı”, Bütçe: 12.235,00 TL, 2017.
 • BEÜ-BAP, 2016-75737790-02, Yrd. Doç. Dr. İbrahim ALIŞKAN (Yürütücü), “Sezgisel Tabanlı Bulanık Mantık Denetleyici İle Sabit Mıknatıslı Senkron Motorun Kontrolü”, 24.720,00 TL, 2016.
 • BEÜ BAP, 2016-75737790-04, Prof. Dr. Zehra SARAÇ (Yürütücü), “Holografik İnterferometri ile ultrasonik Seslerin Analizi”, 2016-2017
 • 111E267 kodlu TÜBİTAK 1001 proje, Dr. Öğretim Üyesi Seda KARADENİZ KARTAL (Bursiyer), “İnsansız Sualtı Araçları İçin Yol Planlama Ve Sualtı Optik Görüntülerin Akustik Görüntüleme Desteği İle İyileştirilmesi.”,  Bütçe: 260 000 TL, 2012-2015.
 • BEÜ-BAP, 2015-75737790-02, Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU (Yürütücü), “Elektrikli Araçlarda Motor Sürücü Denetim Sistemi Tasarımı ve Uygulaması”, Bütçe: 34 000 TL, 2015.
 • BAP-BEÜ,2012-10-03-13, Doç. Dr. Zehra SARAÇ (Ortak Yürütücü)  “İleri Mühendislik Malzemeleri, Nano Kompozitler, Biyobozunur Polimerler Sentezi ve Karakterizasyonu”  2012-2014
 • BAP-BEÜ,2012-17-15-03, Doç. Dr. Zehra SARAÇ (Yürütücü), “Tek Faz Bilgisi ile Hologramdan Sayısal Olarak 3 Boyutlu Cismin Görüntüsünün Elde Edilmesi için Yeni Algoritmalar Geliştirilmesi” 2012-2014.
 • BEÜ-BAP, 2014-75737790-01, Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU (Yürütücü), “Model Öngörülü Denetleyici (MPC) ile Robot Kolu Denetim”,  Bütçe:26 220 TL, 2014.
 • BEÜ-BAP, 2014-75737790-02, Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU (Yürütücü), “İnsansız Hava Araçlarında Uzaktan Denetim”,  Bütçe:12 420 TL, 2014.
 • TÜBİTAK, ÇAYDAG-111Y233 “Yağlı Atık suların Elektrokoagülasyon ile Arıtımında Verimin Artırılması”, Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU (Araştırmacı), Bütçe: 160 512 TL, Nisan 2012-Nisan 2014.
 • BEÜ-BAP, Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU (Yürütücü), “Bölgesel Hibrit (Rüzgar+Güneş) Enerji Santral Denetimi”,  Bütçe: 8 660 TL, Haziran 2012-Haziran 2013.
 • BEÜ-BAP, Doç. Dr. Zehra SARAÇ (Yürütücü), “Tek Saç Testi (Single Sheet Test) yöntemi ile nüve malzemelerin manyetik kayıplarının ölçülmesi” 2011-2013
 • TÜBİTAK, 107T531,Yrd. Doç. Dr. Zehra SARAÇ (Proje Yürütücüsü), “Beyaz Işık Girişimölçeri ile malzemelerde fiziksel etkilerle meydana gelen kırılma indeksi değişimlerinin ölçülmesi”, 2007-2009.
 • TÜBİTAK, 107T369,Yrd. Doç. Dr. Zehra SARAÇ (Araştırmacı), “Sayısal Holografi Tekniği ile Programlanabilen Uzaysal Işık Modülatörü kullanarak Difraktif optik arabirim geliştirme”, 2007-2009.
 • BAP-Z.K.Ü. 2007/2-45-08-08,Doç. Dr. Mahmut ÖZER (Proje Yürütücüsü), “Kortikal Nöronlarda Eşik-altı Gerilim Dalgalanmaları ve Sinaptik Korelasyon Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”.
 • DPT Projesi DPT. 2003K121110, Yrd. Doç. Dr. Sırrı Sunay GÜRLEYÜK (Proje Yürütücüsü), “Dinamik Sistemlerin Salınımlarının Azaltılması Ve Bulanık Mantık Temelli İşaret Şekillendirici Geliştirme”, Ocak 2006-Aralık 2006.
 • Sabancı Üniversitesi Doğal Bilimler ve Mühendislik Fakültesi ,Yrd.Doç.Dr. Zehra SARAÇ (Doktora Sonrası Araştırmacı), “Dynamic and static light scattering to measure particle size in polymer solution”, 2005-2007.
 • Sabancı Üniversitesi, Doğal Bilimler ve Mühendislik Fakültesi ,Yrd.Doç.Dr. Zehra SARAÇ (Doktora Sonrası Araştırmacı), “Processing and Characterization of Phosphorescent Strontium, Calcium and Barium Aluminate Powders”, 2005-2006.
 • NATO-Grant Project, Doç. Dr. Mahmut ÖZER, “New Sources in IR lasers formed by new semiconductor compositions and heterostructures”, 2003-2005.
 • Max Planck Enstitüsü Optik Kürsüsü 1. Kısım (Erlangen, Almanya) ile Siemens ortaklaşa,     Yrd. Doç. Dr.  Zehra SARAÇ (Doktorasını Yapan Araştırmacı), “The optimization of the white light interferometry on rough surfaces”, 2001-2004.
 • DPT Projesi, Yrd. Doç. Dr. Nedim TUTKUN (Proje Yürütücüsü), “PWM Voltaj Uyarımı Altında Meydana Gelen Ekstra Güç Kayıplarını Toroidsel Elektromanyetik Nüveler Kullanarak Araştırılması”, 2003.
 • BAP-Z.K.Ü. 2002-45-08-04, Yrd. Doç. Dr.  Nedim TUTKUN (Proje Yürütücüsü), “PWM Uyarımlı Asenkron Motorlarda Oluşan Ekstra Güç Kayıplarının Araştırılması”, 2002.
 • BAP-ZKÜ 2002-45-08-09, Yrd. Doç. Dr.  Nedim TUTKUN (Proje Yürütücüsü), “Toroidsel Transformatör Nüvelerinin Optimal Tasarımında Genetik Algoritmaların Uygulanması”.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin