Bölüm

Laboratuvarlar

Elektrik-Elektronik Devre LaboratuvarıBu laboratuvarda bölüm öğrencileri temel elektrik devrelerini pratik anlamda gerçekleştirmektedirler. Öğrencilerin deneylerini gerçekleştirmek üzere bu laboratuarda 13 adet dijital osiloskop (2 kanallı, 50MHz bant genişliği), 13 adet fonksiyon jeneratörü (fonksiyonel çıkışlı: sinüzoidal, trapez, kare dalga, AM modülasyon çıkışlı, frekans ayarlı: DC-1MHz, genlik ayarlı: 0-14V), 13 adet DC güç kaynağı (2kanallı, 0-30V gerilim, 0-6A akım ayarlı) ve 14 adet dijital multimetre bulunmaktadır.

 Anten Laboratuvarı

2 adet Amitec marka 86-860 Mhz verici ve alıcı frekans aralığına sahip temel anten seti ve 1 adet Amitec marka 0.005-2 Ghz verici ve alıcı frekans aralığına sahip ileri anten seti bulunmaktadır. 25 çeşit farklı antene sahip olunan laboratuarda ışıma diyagramı, kazanç ve dönüş kaybı gibi ölçümler elde edilebilmektedir.

Elektrik Makineleri Laboratuvarı


Elektrik makineleri laboratuvarında öğrenciler temel elektrik makineleri deneylerini yaparak genel bilgi ve tecrübe sahibi olmaktadırlar. Elektrik makineleri laboratuvarında,

  • Bir ve üç fazlı transformatör
  • Seri, şönt ve kompund sargılı DC motor
  • Seri, şönt ve kompund sargılı DC generatör
  • Tek fazlı indüksiyon motor
  • Üç fazlı sincap kafesli asenkron motor
  • Üç fazlı bilezikli asenkron motor
  • Üç fazlı çıkık kutuplu senkron motor
  • Üç fazlı çıkık kutuplu senkron generatör

bulunmaktadır.

Haberleşme Laboratuvarı

Bu laboratuvarda temel haberleşme tekniklerinin deneyleri yapılmaktadır.Öğrencilerin deneyleri gerçekleştirebilmesi için haberleşme laboratuarında toplam 5 adet deney seti ve 5 adet dijital osiloskop bulunmaktadır. Bu deney setlerinde her haberleşme tekniğine ait devreler hazır bulunmaktadır.

Asude Ağartan Mikroişlemciler Laboratuvarı

Bu laboratuvarda Intel 8051 mikroişlemcisi ve Microchip PIC mikrodenetleyici deney setleri ile temel mikroişlemci ve denetleyici deneyleri yapılabilmektedir. Not: Asude Ağartan bölümümüz öğrencisi iken talihsiz bir trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden bir meslektaşımızdır (24.09.2009- seni unutmayacağız).

PLC Laboratuvarı

6 adet Siemens S7-1200 PLC eğitim seti laboratuarımızda bulunmaktadır. Temel PLC deneyleri gerçekleştirilmektedir.

Bilgisayar Laboratuvarı

Bilgisayar destekli tasarım dersleri ile çeşitli yazılım uygulamalarını içeren derslerin yapılmasına olanak sağlamak üzere 48 adet Dell marka bilgisayar bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin araştırma ve ödevleri için serbest çalışma zamanları mevcuttur.

Araştırma  Laboratuvarları:

Elektro-optik ve Fotonik Araştırma Laboratuvarı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin