Bölüm

Vizyon-Misyon

VİZYON

Evrensel boyutta bir eğitim ve araştırma merkezi olmak.

 MİSYON

Lisans düzeyindeki öğrencilerimize;

  • Elektrik ve elektronik alanlarında temel mühendislik bilgisinin verilmesi, bu bilginin geliştirilmesi ve kullanılması konusunda yetenek kazandırmak.
  • Etik sorumluluk taşımayı, yaratıcı düşünme gücüne sahip olmayı, teknolojinin gelişimine katkıda bulunmayı öğretmek.
  • Çevreye duyarlı olmayı ve ülkemizdeki yaşam kalitesini artırmak için sorumluluk almaktan kaçmama bilincini kazandırmak.
  • Küresel boyutta projeler üretebilecek ve yürütebilecek becerileri kazandırmak.
  • Özgüven sahibi ve saygın olma, etkin iletişim ve insanlarla entegre olabilecek ekip çalışma becerilerini kazandırmak.

Ayrıca lisansüstü eğitim yapan öğrencilerimize;

  • Seçtiği disiplinle ilgili problemlere çözüm getirebilme ve yeni projeler üretebilme becerisini kazandırmak.
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde, disiplinler arası bilimsel çalışmalara ve etkinliklere katkıda bulunma yeteneği kazandırmak.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin