Araştırma

Lisansüstü Tezleri

 

DOKTORA TEZLERİ

 

 

 
2013-2014  BAHAR YARIYILI
Hande Erkaymaz Elektrookulogram (EOG) Sinyalinin İncelenmesi ve Yapay Zeka Teknikleri ile Modellenmesi Prof. Dr. Mahmut Özer
Kenan Zengin Parmak Vuru Ölçüm Sistemi Tasarımı ve Test Sonuçlarının Veri Madenciliği Teknikleri ile Analizi Prof. Dr. Mahmut Özer
 

 

 
2013-2014  GÜZ YARIYILI
Rukiye Uzun Biyolojik Nöral Ağlarda Latans Dinamiklerinin Analizi Prof. Dr. Mahmut Özer
 

 

 
2011-2012 BAHAR YARIYILI
Ergin Yılmaz Biyolojik Nöronlardan Oluşmuş ölçeksiz Ağın Dinamiklerinin Araştırılması Prof.Dr.Mahmut Özer
     
2010-2011 BAHAR YARIYILI
Umut Orhan EEG İşaretlerinden Epilepsi Hastalığının Teşhisi İçin Yeni Yaklaşımlar Prof.Dr.Mahmut Özer
     

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 
2014-2015  GÜZ YARIYILI
Veli Baysal Periyodik Kuplajın Ölçeksiz Ağlarda Zamansal Düzenliliğe Etkileri Prof. Dr. Mahmut Özer
Ufuk Şan Holografik Deformasyon Ölçüm Yöntemleri ile Nüve Malzemelerin Performansının Araştırılması Doç. Dr. Zehra Saraç
Uğur İleri Kısa-Süreli Sinaptik Plastisitenin Nöron Dinamiklerine Etkileri Prof. Dr. Mahmut Özer
     
2013-2014  BAHAR YARIYILI
Rüstem Yılmazel Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motorun Bulanık Mantık Denetleyici İle Sensörsüz Hız Denetimi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Alışkan
Ali Çalım Heterojen Nöral Ağda Eşik Altı Bilgi Kodlama Prof. Dr. Mahmut Özer
     
2013-2014  GÜZ YARIYILI
Gülhan Ustabaş Kaya Fourier Dönüşümü ile Sayısal Faz Hologramının Elde Edilmesi Doç. Dr. Zehra Saraç
     
2012-2013  BAHAR YARIYILI
Ali Narin Çoklu Sınıflandırıcı Sistemleri İle Konjestif Kalp Yetmezliği Teşhisi  Prof. Dr Mahmut Özer
Seçkin Karasu Vinç Sistemlerinde Görüntü İşleme Tekniği İle Salınım İncelenmesi ve Giriş Şekillendirici Denetim Yrd. Doç Dr. İbrahim Alışkan
Köksal BAYRAKTAR Küçük Ölçekli Hibrit (Rüzgar-Güneş) Enerji Santrali Denetimi Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU
     
2012-2013  GÜZ YARIYILI
Ömer Akbaş Aydınlatma Sistemi İçin İşlemci Destekli Akıllı bina Uygulaması Doç. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük
     
2011-2012 BAHAR YARIYILI
Uğur Öztürk Konjestif Kalp Yetmezliği Haslarının Teşhisinde Veri Azaltma Yötemleri Kullanarak En Yakın Komşu Sınıflandırıcı Çalışma Süresinin Kısaltılması Yrd.Doc.Dr.Yalçın İşler
Ahmet Demir Tek Saç Testi (Single Sheet Tester-SST) Yöntemi ile Nüve Malzemeleriinin Manyetik Kayıplarının Ölçülmesi (PDF) Doc.Dr. Zehra Saraç
     
2011-2012 GÜZ YARIYILI
Sinan Ünsal İkinci Mertebeden Bir Dinamik Sistemin Salınımın Önlenmesi İçin Giriş Şekillendirici Kontrol Sistemi Geliştirme Doc.Dr.Sırrı Sunay Gürleyük
     
2010-2011 BAHAR YARIYILI
Bülent Özgümüş Zonguldak Kent Merkezinin 100 KHz-3GHz Frekans Bandında Elektromanyetik Kırılılığının Araştırılması Yrd.Doc.Dr.Zehra Saraç
Hasan Hüseyin Şeren Model Öngörünümlü Denetleyiciler ve Döner Kireç Fırını Uygulaması Yrd. Doç. Dr. Rıfat Hacıoğlu
Hakan Kaya Optik Faz Eldesinde Hartley Dönüşümünün Kullanılması (PDF) Yrd.Doc.Dr.Zehra Saraç
     
2009-2010 GÜZ YARIYILI
Hakan Üşenti Sıfır Titreşimli Gerçek Zamanlı Konum Hatasız Giriş Şekillendirici Kontrol Sistemi Geliştirme Doç.Dr. Sırrı S. Gürleyük
Özgür Bahadır Birim Genlikli Gerçek Zamanlı Konum Hatasız Giriş Şekillendirici Kontrol Sistemi Geliştirme Doç.Dr.Sırrı S. Gürleyük
Hacı Şaban Celayir Havalı Yağlama Sisteminin Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık Yöntemleri ile Kontrol Tasarımı Doç.Dr. Mahmut Özer
Erkan Eren Piramid Sensör Tekniği ile Güneş İzleme Sistem Tasarımı Doç.Dr. Mahmut Özer
Ulvi Beytekin Kağıt Endüstrisinde İstatistiksel Proses Kontrol Uygulamaları Y.Doç.Dr. Rıfat Hacıoğlu
Atakan Gündüz Nöral Ağlarda Network Topolojisinin Zamansal Düzenliliğe Etkisi Doç.Dr. Mahmut Özer
Mehmet İbrahimbaş Değişken Gerilim ve Frekanslı Senkronsuz ve Sinüs Olmayan PWM ile Çevirici Tasarımı ve İncelenmesi Doç.Dr. Sırrı S. Gürleyük
Rukiye Uzun Miyelinli Aksonlarda Spayk Yayılımı Doç.Dr. Mahmut Özer
Murat Sürücü Gerçek Zaman Görüntülerde Hareketli Nesnelerin Bulunması ve Takip Edilmesi Y.Doç.Dr. Rıfat Hacıoğlu
     
2008-2009 BAHAR YARIYILI
Özgür Aslan Demir çelik Alanında doğrusal ve Doğrusal olmayan model yapıları tabanlı model ön görümlü denetleyici uygulamaları Yr.Doç.Dr. Rıfat Hacıoğlu
Asude Ağartan Fitzhugh-Nagumo Nöral Ağda Lokal ve Global Eşik Altı Periyodik Uyartımın Kodlanması Doç.Dr. Mahmut Özer
Hüseyin Yeter Parmak-Vuru Performansı Ölçüm Cihazı Tasarımı Doç.Dr. Mahmut Özer
Uğur Fesli Mikrodenetleyici Denetimli Düşük Güçlü Yenilebilir Enerji Üreteci Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Doç.Dr. Mahmut Özer
Murat Uçar Alternatör Arızalarının Zeki Denetim Teknikleri ile gerçek zamanlı Tespit edilmesi Doç.Dr. Mahmut ÖZER
Yunus Türkkan Bir Fazlı Eviricilerde Selektif Harmonik Eliminasyonun Genetik Algoritmalar Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi Doç.Dr. Nedim Tutkun
     
2008-2009 GÜZ YARIYILI
İsmail Demiröven Sinüzoidal PWM sinyalindeki harmoniklerin optimize edilmiş taşıyıcı üçgen dalga ile azaltılması Yrd.Doç.Dr. Nedim TUTKUN
Taner Özdemir Parmak – Vuru Performans Ölçüm Sistemi Doç.Dr. Mahmut ÖZER
Osman Çelen Ayak Tabanı Basınç Dağılımı Ölçüm Cihazlarının Tasarımı ve Üretilmesi Doç.Dr. Mahmut ÖZER
     
2007-2008 GÜZ YARIYILI
Ayşin Şenel Doğrusal Olmayan Haberleşme Sistemlerinde Blok Yönlü Kanal Denkleştirme Yrd.Doç.Dr. Rıfat HACIOĞLU
Gökhan Sağlam Hareketli Görüntülerde Gerçek Zaman Yüz Tanıma Yaklaşımları Yrd.Doç.Dr. Rıfat HACIOĞLU
Tuğba Özge Özdinç Akustik Eko Yok Etme Uygulamasında Doğrusal Ve Doğrusal olmayan Yaklaşımlar Yrd.Doç.Dr. Rıfat HACIOĞLU
     
2006-2007 BAHAR YARIYILI
İlker Elma Anten dizileri kullanarak sinyal kaynaklarının tespiti Yrd.Doç.Dr. Rıfat HACIOĞLU
Okan Erkaymaz Neuron yazılımı ile nöron dinamiklerinin modellenmesi Doç.Dr. Mahmut ÖZER
Muhammet Ali Özsoy Nöronal Ağlarda Bilgi Kodlama ve Senkronizasyon Doç.Dr. Mahmut ÖZER
     
2006-2007 GÜZ YARIYILI
Murat Solak Sıcaklık, stres ve diğer çevresel faktörlerin manyetik malzeme özellikleri üzerindeki etkisinin araştırılması Yrd.Doç.Dr. Nedim TUTKUN
     
2005-2006 BAHAR YARIYILI
Nuri Özel Doğru akım motoru ve step motorun mikroişlemci yardımıyla senkronizasyonu ve bobin sarma makinesine uyarlaması Doç.Dr. Sırrı S. Gürleyük
Muhammet Uzuntarla Stokastik Fitzhugh-Nagumo model dinamiklerinin belirlenmesi Doç.Dr. Mahmut ÖZER
Şükriye Nihal Ağaoğlu Stokastik iyon kanal küme boyutu ve sıcaklığın tek- bölmeli nöron modeli dinamikleri üzerindeki etkileri Doç.Dr. Mahmut ÖZER
Murat Kalaç Telli Telsiz Haberleşme sistemi Entegrasyonu ve ses-veri trafik analizi Yrd.Doç.Dr. Rıfat HACIOĞLU
     
2005-2006 GÜZ YARIYILI
İlker Türker Stokastik İyon Kanal Benzetim Algoritmalarının Karşılaştırılması Doç.Dr. Mahmut ÖZER
Şefik Cinal Mekanik Salınımların Azaltılmasında Giriş İşaretini Şekillendirme ve Güvenilir Denetim Geliştirme Doç.Dr. Sırrı S. Gürleyük
Kenan Zengin Nöronların Bölmeli Modellerinin Bilgisayar Yazılımına Dayalı Benzetimi Doç.Dr. Mahmut ÖZER
Turgut Sarıkaya Küçük Güçlü Toroidsel Transformatör Nüvelerinin Optimal Tasarımında Genetik Algoritmaların Uygulanması Yrd.Doç.Dr. Nedim TUTKUN
     
2004-2005 GÜZ YARIYILI
Esen Öztürk Gerilim-Kontrollü İyon Kanallarında Gürültü-Kanal İlişkisinin Belirlenmesi Doç.Dr. Mahmut ÖZER
Nuri Hakan Ekmekci İyon Kanallarında Meydana Gelen Dalgalanmanın Nöron Çalışma Dinamiklerine Etkisi Doç.Dr. Mahmut ÖZER
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin