Eğitim

Diploma Çalışması

Ana Tasarım Projesi Danışman belirleme formuna ulaşmak için tıklayınız. (14.02.2019)

Ana Tasarım Projesi proje öneri formuna ulaşmak için tıklayınız. (14.02.2019)

Ana Tasarım Projesi sonuç rapor taslağına ulaşmak için tıklayınız.(14.02.2019)

Ana Tasarım Projesi değerlendirme formuna ulaşmak için tıklayınız.(14.02.2019)

 


“Diploma çalışması alan öğrencilerin son raporlarını Lisans Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak yazmaları gerekmektedir. Eski formatta yazılan veya eksik yazılan tezler kabul edilmeyecektir.”

Bölüm Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin